O ιστότοπος www.phoskitchenware.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων αλλά και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος ή phoskitchenware.gr) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με τα παρακάτω στοιχεία,(εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»)

Eπωνυμία: ΒΙΣΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΕ

Διακριτικός τίτλος: PHOS HEARTWARMING KITCHENWARE

Α.Φ.Μ. 801848698

Δ.Ο.Υ. Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@phoskitchen.com

Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα phoskitchenware.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.phoskitchenware.gr (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι»), αποτελούν μια Σύμβαση ανάμεσα στο Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενος ως «Διαχειριστής»,) και Εσάς (στο εξής αναφερόμενος ως «Πελάτης»,), η οποία προσδιορίζει τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης στην Ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες (συλλογικά, «Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσίες»).

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Α. Γενικοί όροι

Ι. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

IΙ. Σκοπός του phoskitchenware.gr είναι να προωθεί ή/και μεταπωλεί προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά βούληση τα προϊόντα που προβάλλει, τον τρόπο και το μέσο προβολής, καθώς και να τα τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΙΙΙ. Η εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των χρηστών θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την εταιρεία PHOS στο info@phoskitchenware.gr.

IV. Οποιοσδήποτε χρήστης / πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία ή να έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Συγκεκριμένα για την διευκόλυνση του Πελάτη κατά την παραγγελία του ζητείται, εφόσον επιθυμεί, η δημιουργία λογαριασμού. Ο Πελάτης έχει την ευχέρεια να συνεχίσει την παραγγελία, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς την δημιουργία λογαριασμού. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού απόδειξη λιανικής.

V. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης).

VI. Η ιστοσελίδα phoskitchenware.gr προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης SSL AES 256bit, μια αξιόπιστη τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή μας.

 

Β. Προσωπικός Λογαριασμός

I. Κάθε ενδιαφερόμενος δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό (account) στο phoskitchenware.gr, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διενέργεια των επιθυμητών συναλλαγών. Ταυτόχρονα καθίσταται δυνατός μέσω αυτού ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, αλλά και η διευκόλυνση μελλοντικών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

II. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του phoskitchenware.gr είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο πρόσωπο δίχως εξουσιοδότηση.

ΙΙΙ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

IV. Τα τηρούμενα στοιχεία των μελών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

V. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να δημιουργήσει λογαριασμό (account) στο phoskitchenware.gr, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Gmail όπου και από εκεί αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία που χρειάζονται για την δημιουργία λογαριασμού.

VI. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του (account) για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας είτε με email, στο info@phoskitchenware.gr.

 

Γ. Διαδικασία Αγοράς

Ι. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά ενός προϊόντος μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account), που καλείται να συστήσει. Στο στάδιο της εγγραφής του συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης, τους παρόντες όρους.

ΙΙ. Αφού συνδεθεί ο πελάτης στην ιστοσελίδα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει. Ειδικότεροι όροι μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερα στην περίπτωση των προϊόντων που προσφέρονται σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα και φέρουν ειδική προς τούτο σήμανση.

ΙΙΙ. Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησής του επιλεγέντος προϊόντος / προϊόντων.

ΙV. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου “Ολοκλήρωση παραγγελίας”. Στο σημείο αυτό, στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής πιστωτική κάρτα ή PayPal κλπ., το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος, δεσμεύεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

V. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

ονοματεπώνυμο

διεύθυνση χρέωσης & παράδοσης

στοιχεία προϊόντων

ποσό που καταβλήθηκε ή αναμένεται να καταβληθεί

 

VΙ. Αφού βεβαιωθεί η εξόφληση του επιλεγέντος προϊόντος (εξαίρεση θεσπίζεται στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής αντικαταβολή, οπότε και το προϊόν εξοφλείται ταυτόχρονα με την παράδοσή του), δίδεται αυτό προς αποστολή και παράδοση στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Ταυτόχρονα, με την αποστολή ο πελάτης λαμβάνει νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την αποστολή και τον κωδικό αυτής.

VIΙ. Κατά την παράδοση του προϊόντος επισυνάπτονται και χορηγούνται προς τον πελάτη τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη λιανικής), στα οποία εμπεριέχεται η αξία της αγοράς.

ΙΧ. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007), αλλά και οι εκδοθείσες Οδηγίες με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δ. Τρόποι Πληρωμής

Με αποκλειστικό γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποπληρώσει το τίμημα, που αντιστοιχεί στο επιλεγέν προϊόν, με κάθε δυνατό τρόπο.

 

1. Πληρωμή με χρήση Πιστωτικής κάρτας

I. Η εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι τράπεζες. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, οφείλετε να επανεισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε νόμιμη χρήση αυτής.

II. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

III. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτής.

ΙV. Δια της παροχής στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλούται η συναίνεση του ενδιαφερομένου για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.

V. Στην περίπτωση, κατά την οποία η συναλλαγή, η οποία διενεργείται μέσω της πιστωτικής κάρτας, απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, η αγορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα πρέπει εναλλακτικά να επιλεγεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής.

VΙ. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την εταιρεία στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες η χρέωση ή δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του Πάροχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP) της τράπεζας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της αστοχίας υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), αλλά και της μη έγκαιρης ενημέρωσης της εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

. Πληρωμή με χρήση Χρεωστικής κάρτας

Το σύστημα μας, παρέχει την δυνατότητα να εξοφλήσετε το σύνολο της παραγγελίας σας με ηλεκτρονική πληρωμή, χρησιμοποιώντας τα πεδία της πιστωτικής κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις δόσεις που σας αναλογούν, εφόσον η κάρτα σας δεν το υποστηρίζει.

 

Δ. Παράδοση των προϊόντων

Ο πελάτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος phoskitchenware.gr έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα προϊόντα μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας.

 

Ε. Αποστολή προϊόντων

 

Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε τον ακριβή χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της κάθε παραγγελίας. Αποκλειστική ευθύνη για την μεταφορά και παράδοση διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με εμάς μεταφορικές εταιρείες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Η επιχείρησή μας διασφαλίζει και ευθύνεται για την τυχόν μη προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας του πελάτη/χρήστη στην μεταφορική εταιρία, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.

Σε κάθε περίπτωση με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος phoskitchenware.gr η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον πελάτη/χρήστη.

 

ΣΤ. Υπαναχώρηση & Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή παραλαβής κάποιου ελαττωματικού προϊόντος θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με την εταιρείας μας.

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83 / EC της Ε.Ε όλοι οι πελάτες που κάνουν τις αγορές τους μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος διαθέτουν το δικαίωμα της υπαναχώρησης  από την αγοραπωλησία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης.

Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία κάθε πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος phoskitchenware.gr, ο οποίος προβαίνει σε αγορά προϊόντων, διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παραλαβή αυτών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

        η αποστολή, εντός της ως άνω προθεσμίας, στην εταιρεία phoskitchenware.gr  με έξοδα του πελάτη το προϊόν μαζί με συμπληρωμένη τη δήλωση υπαναχώρησης

        θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε από τον πελάτη προς παραλαβή από την εταιρεία να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να διαθέτει την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

Αφου γίνει δεκτή από την εταιρεία η επιστροφή του προϊόντος, θα πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων, από την επιχείρηση σε διάστημα 30 ημερών με τον ίδιο τρόπο που κατεβλήθει από τον καταναλωτή.

Κατ’ εξαίρεση, ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεων (άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013):

        Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

        Την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

        Την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

        Την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτό από την εταιρεία το αίτημα υπαναχώρησης από τον πελάτη θα πρέπει απαραίτητα και χωρίς καμία εξαίρεση να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημά του πελάτη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ενώ το προϊόν θα επιστραφεί στον πελάτη με χρέωση παραλήπτη. 

Η ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας είναι δυνατή μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που αυτή δεν έχει παραδοθεί από την εταιρεία στον συνεργαζόμενο μεταφορέα προς αποστολή. Σημειώνεται πως η αλλαγή διεύθυνσης και στοιχείων παραλήπτη, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, δεν είναι δυνατή μετα την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 

Ζ. Όροι Επιστροφής Προϊόντων

1. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή στην περίπτωση παραλαβής λανθασμένης παραγγελίας.

2. Για αλλαγές είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία στο info@phoskitchenware.gr , όπου συμφωνείται η αποστολή του προϊόντος με συνεργαζόμενη courier στην έδρα της εταιρείας μας, συνοδευόμενο πάντα από το παραστατικό αγοράς και σε διάστημα έως 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του παραστατικού αγοράς. Ρητά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος, είναι η μη μεταχείριση ή τοποθέτηση, του συνοδευόμενο από την συσκευασία του σε

άριστη κατάσταση.

3. Σε περίπτωση συμφωνημένης αλλαγής, τα Μεταφορικά του προϊόντος προς εμάς τα χρεώνεται ο πελάτης και η αποστολή του προϊόντος προς τον πελάτη επιβαρύνει την εταιρεία. Για αλλαγές προϊόντων κόστους κάτω των 30€, το σύνολο των Μεταφορικών, επιβαρύνει τον πελάτη. Σε ευθύνη της εταιρείας για αλλαγή προϊόντος, τα μεταφορικά επιβαρύνουν την εταιρεία.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, κατόπιν επικοινωνίας και μετά την αποδοχή μας από αίτημα του παραλήπτη, το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη και στις δύο (2) αποστολές. Σε τυχόν λάθος αποστολές όπου υπεύθυνη είναι η εταιρεία PHOS, τα μεταφορικά επιβαρύνουν την εταιρεία και όχι τον πελάτη εξ ολοκλήρου.

 

Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το phoskitchenware.gr  προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης SSL AES 256bit, μια πλέον αξιόπιστη τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, το phoskitchenware.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας.

H κρυπτογράφηση SSL AES 256bit, χρησιμοποιεί κλειδί μεγέθους 2048bit το οποίο είναι το ασφαλέστερο που υπάρχει σήμερα στην τεχνολογία SSL.

 

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση βλέποντας το λουκέτο που εμφανίζεται στον browser σας. Στον Internet Explorer 6 και στο Mozilla Firefox εμφανίζεται ένα λουκέτο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας. Στους υπόλοιπους browsers (Internet Explorer 7 και άνω, Opera, Safari, Chrome κ.τ.λ.) εμφανίζεται πάνω δεξιά στο τέλος της γραμμής διευθύνσεων.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών είναι απόρρητες. Η εταιρεία μας διαθέτει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση του πρωτόκολλου SSL και την συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την εκάστοτε τράπεζα και τον χρήστη.

Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από τοίχο προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όταν και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωση τους σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

 

Θ. Μεταβολές Όρων Χρήσης

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή δίχως να υποχρεούται να ειδοποιήσει τους χρήστες αυτής. Οι τροποποιήσεις, προσθήκες, αλλαγές ή τυχόν διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις, τίθενται σε ισχύ άμεσα, από την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δέχεται την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Για το συγκεκριμένο λόγο, συνιστάμε την ανάγνωση των όρων χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

Ι. Μεταβολές Τιμών

Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας www.phoskitchenware.gr, δίχως να υποχρεούται να ειδοποιήσει τους χρήστες αυτής. Οι τροποποιήσεις και αλλαγές τιμών τίθενται σε ισχύ άμεσα, από την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δέχεται την αποδοχή αυτών των αλλαγών.  Για τον συγκεκριμένο λόγο, συνιστάμε την προσοχή του χρήστη σε οποιαδήποτε μεταβολή τιμής προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων. Οι μεταβολές τιμών δύναται να γίνονται σε όλων των ειδών των τιμών είτε πρόκειται για απλή τιμή, είτε για on line, είτε για προσφορά της εταιρείας.

 

ΙΑ. Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.phoskitchenware.gr, όπως τα λογότυπα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, η βάση δεδομένων, οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, ανάρτηση, μετάδοση, ανακοίνωση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, παραποίηση, τροποποίηση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας μας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα, δεν δύναται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η εταιρεία μας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα της να υπερασπιστεί οποιασδήποτε φύσης συκοφαντική δυσφήμιση, σε πάσης φύσης ανάρτηση, διαδικτυακά, μέσω εξουσιοδοτημένου δικηγόρου και της Ελληνικής δικαιοσύνης.

 

ΙΒ. Περιορισμός Ευθύνης

1. Μέλημα της εταιρείας μας είναι η σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και η ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος δεν θα προσβληθεί από ιούς.

2. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει ή να διακόψει οποιαδήποτε λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

3. Η εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

4. Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση του πρωτόκολλου SSL και την συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την εκάστοτε τράπεζα και τον χρήστη.

5. Την εταιρεία δεν βαρύνει η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνηση τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής, από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της εταιρείας και των χρηστών ηθών.

6. Η εταιρεία μας, καθώς έχει σαν απώτερο σκοπό, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του καταναλωτή, είναι πιθανόν να παραπέμπει  σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Η εταιρεία μας, σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στον χρήστη από την περιήγηση του σε αυτές τις σελίδες.

 

ΙΓ. Ευθύνη Χρήστη

1. Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.phoskitchenware.gr αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

2. Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση, με κάθε τρόπο, του περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα αποφύγει κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

4. Ο χρήστης παράλληλα δεσμεύεται ότι δεν θα προσπαθήσει ή θα κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που είναι σχεδιασμένα με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και την συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από την εταιρεία μας, κάποια από τις παραπάνω παραβιάσεις, το www.phoskitchenware.gr διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη που παρανομεί, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια από τον νόμο. Δεν αποκλείεται διεκδίκηση αποζημίωσης από την εταιρεία, για κάθε ζημιά που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη.

 

 

ΙΔ. Περιορισμένη Άδεια

Η εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

ΙΕ. Ασφάλεια Συναλλαγών

1. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών είναι απόρρητες. Η εταιρεία μας διαθέτει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

2. Η αγορά ενός προϊόντος καθώς και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο www.phoskitchenware.gr συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση, εκ μέρους του χρήστη, στην μελλοντική ενημέρωση του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας.

3. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όταν και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωση τους σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

4. Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από τοίχο προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 

ΙΣΤ. Cookies

Λόγω της φύσης της λειτουργίας μιας δυναμικής ιστοσελίδας, το www.phoskitchenware.gr χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση των πελατών του και την λειτουργία των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με αλφαριθμητικό περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Χωρίς την χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, μιας και για λόγους ταυτοποίησης θα έπρεπε σε κάθε σελίδα να εισάγετε το username και το password σας. Τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούμε υπάρχουν μόνο για να καθιστούν έγκυρη μια συνεδρία (session) και σβήνονται αμέσως από τον υπολογιστή σας με το κλείσιμο του παραθύρου του browser.

 

Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies από τον browser σας. Πρέπει να έχετε υπόψη όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και τυχόν απενεργοποίηση τους θα καταστήσει την πλοήγηση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας αδύνατη. Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

 

 ΙΖ. Προστασία Δεδομένων

Η εταιρεία PHOS δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των χρηστών θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την εταιρεία PHOS στο info@phoskitchenware.gr

Οποιοσδήποτε χρήστης / πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία ή να έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Συγκεκριμένα για την διευκόλυνση του πελάτη κατά την παραγγελία του ζητείται, εφόσον επιθυμεί, η δημιουργία λογαριασμού. Ο πελάτης έχει την ευχέρεια να συνεχίσει την παραγγελία, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς την δημιουργία λογαριασμού. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού απόδειξη λιανικής.

Η ιστοσελίδα phoskitchenware.gr προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης SSL AES 256bit, μια αξιόπιστη τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στον διακομιστή μας.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του phoskitchenware.gr είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο πρόσωπο δίχως εξουσιοδότηση.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση του πρωτόκολλου SSL και την συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την εκάστοτε τράπεζα και τον χρήστη.

Η εταιρεία μας, καθώς έχει σαν απώτερο σκοπό, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του καταναλωτή, είναι πιθανόν να παραπέμπει  σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Η εταιρεία μας, σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στον χρήστη από την περιήγηση του σε αυτές τις σελίδες.

 

ΙΗ. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.